Booy, E. de (1988) “E. Muller, K. Zandvliet, Admissies als landmeter in Nederland voor 1811. Bronnen voor de geschiedenis van de landmeetkunde en haar toepassing in administratie, architectuur, kartografie en vesting- en waterbouwkunde”, BMGN - Low Countries Historical Review, 103(4), pp. 656–656. doi: 10.18352/bmgn-lchr.3024.