Roos, M. de (1988) “A.M.J. van Buuren, Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W. P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag”, BMGN - Low Countries Historical Review, 103(3), pp. 442–444. doi: 10.18352/bmgn-lchr.2993.