van Kessel, A. (2023) “Coen Brummer en Simon Otjes, Tussen bestormen en besturen. 55 jaar D66 in de Nederlandse politiek (1966-2021)”, BMGN - Low Countries Historical Review, 138. doi: 10.51769/bmgn-lchr.13821.