Heyer, A. (2023) “Gerrit Oomen, Werk in Uitvoering. Het functioneren van de Tweede Kamer tijdens, voor en na de grondwetsherziening (1840-1853)”, BMGN - Low Countries Historical Review, 138. doi: 10.51769/bmgn-lchr.13774.