Woltjer, J. (1987) “K. Kooijmans, Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkcommissie voor vaderlandse geschiedenis”, BMGN - Low Countries Historical Review, 102(2), pp. 276–279. doi: 10.18352/bmgn-lchr.2822.