Wee, H. van der (1987) “Aantekening bij Leo Noordegraafs Hollands welvaren en bij de aansluitende discussie tussen de auteur en Jan de Vries”, BMGN - Low Countries Historical Review, 102(2), pp. 252–258. doi: 10.18352/bmgn-lchr.2818.