“Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw” (1987) BMGN - Low Countries Historical Review, 102(2), pp. 265–270. doi:10.18352/bmgn-lchr.2815.