Gabriëls, J. (2021) “‘Het vooruitzigt op zijn toekomstig geluk’: De benoeming van pages aan het hof van koning Lodewijk Napoleon als patronage-instrument (1806-1810)”, BMGN - Low Countries Historical Review, 136(4), pp. 81–112. doi: 10.51769/bmgn-lchr.11117.