Vos, L. (1985) “Die onbekende Vlaamse kwestie. Het aandeel van buitenlandse historici in de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging”, BMGN - Low Countries Historical Review, 100(4), pp. 700–721. doi: 10.18352/bmgn-lchr.2663.