Blockmans, W. (1985) “Van buitenaf bekeken. Buitenlandse historici over staatsvorming in de Nederlanden van de veertiende tot de zestiende eeuw”, BMGN - Low Countries Historical Review, 100(4), pp. 588–605. doi: 10.18352/bmgn-lchr.2656.