Franken, M. (1971) “J. Römelingh, De diplomatieke betrekkingen van de Republiek met Denemarken en Zweden, 1660-1675”, BMGN - Low Countries Historical Review, 86(2), pp. 300–302. doi: 10.18352/bmgn-lchr.1672.