Haitsma Mulier, E.O.G. 1983. “J. Stouten, Willem Anthonie Ockerse (1760-1826). Leven En Werk. Het Bewogen Leven Van Een Verlicht ’Bataafs’ Politicus, Letterkundige, Predikant En Wijsgeer En Zijn Veelzijdig Oeuvre Op De Overgang Van De Achttiende Naar De Negentiende Eeuw”. BMGN - Low Countries Historical Review 98 (4): 615-17. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2443.