Nieuwenhuys, R. 1971. “De Houding Van De Nederlanders in Indonesië Zoals Deze Weerspiegeld Wordt in De Toenmalige Letterkunde”. BMGN - Low Countries Historical Review 86 (1):62-69. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1649.