Randwijck, S.C. van. 1971. “Enkele Opmerkingen over De Houding Der Zending Tegenover De Expansie Van Het Nederlands Gezag”. BMGN - Low Countries Historical Review 86 (1):55-61. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1648.