Brandon, Pepijn. 2014. “Een ‘War and Society’-Geschiedenis Van De Tachtigjarige Oorlog”. BMGN - Low Countries Historical Review 129 (3):51-72. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9738.