Buylaert, F. 2011. “C. Gietman, Republiek Van Adel. Eer in De Oost-Nederlandse Adelscultuur (1555-1702)<br/>A. Van Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, Rijkdom En Status in Een Laatmiddeleeuwse Samenleving”. BMGN - Low Countries Historical Review 126 (3):94-96. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7391.