Cook, H.J. 2011. “M. Peters, De Wijze Koopman. Het Wereldwijde Onderzoek Van Nicolaes Witsen (1641-1717), Burgemeester En VOC-Bewindhebber Van Amsterdam”. BMGN - Low Countries Historical Review 126 (2):121-22. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7325.