Kappelhof, Ton. 2010. “Jette Janssen, De Deugd Van Broederschap. Sociaal Kapitaal Van Gildebroeders in De Noord-Brabantse Schuttersgilden, 1600-2000”. BMGN - Low Countries Historical Review 125 (4):117-18. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7140.