Steensel, A. van. 2008. “Edelen in Het Laatmiddeleeuwse Graafschap Zeeland. Een Analyse Van Hun Politieke En Sociaal-Economische Positie Rond Het Jaar 1475”. BMGN - Low Countries Historical Review 123 (4): 564-85. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6887.