“Adel in Meervoud. Methodologische Beschouwingen over Comparatief Adelsonderzoek in De Bourgondische Nederlanden”. 2008. BMGN - Low Countries Historical Review 123 (4): 517-40. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6885.