Bruin, R. de. 2008. “Dr. Hans Max Hirschfeld, Man Zonder Moreel Kompas? Over De Ontsporing Van Beeldvorming”. BMGN - Low Countries Historical Review 123 (3):433-45. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6849.