Postma, F. 2008. “Van Bescheiden Humanist Tot Vechtjas. Viglius Van Aytta En De Crisis Van 1566-1567”. BMGN - Low Countries Historical Review 123 (3):323-40. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6838.