“B. Sliggers, J. Vogel, P. Beliën, De Idealen Van Pieter Teyler. Een Erfenis Uit De Verlichting”. 2007. BMGN - Low Countries Historical Review 122 (4). https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6715.