Jong, Chr.G.F. de. 2006. “A.A. Van Der Woerdt, Werken Zolang Het Dag Is. Jacqueline Cornélie Van Andel-Rutgers (1874-1951) Gereformeerd Zendelinge in Midden-Java”. BMGN - Low Countries Historical Review 121 (3):540-42. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6495.