Amersfoort, H. 2006. “R. De Graaf, Oorlog, Mijn Arme Schapen. Een Andere Kijk Op De Tachtigjarige Oorlog 1565-1648”. BMGN - Low Countries Historical Review 121 (3):496-98. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6473.