Essen, G. van. 2006. “G.C.M. Egelie, Beeld Van Het Heilig Hart in Limburg. Religieuze En Sociale Betekenis Van De Verering in De Twintigste Eeuw”. BMGN - Low Countries Historical Review 121 (1):174-74. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6384.