Schepper, H. de. 1978. “De Grote Raad Van Mechelen, Hoogste Rechtscollege in De Nederlanden?”. BMGN - Low Countries Historical Review 93 (3):389-411. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2047.