Hoof, J.P.C.M. van. 2003. “Nieuwe Manieren, Sterke Frontieren. Het Bouwconcept Van Menno Van Coehoorn En Zijn Aandeel in De Verbetering Van Het Verdedigingsstelsel”. BMGN - Low Countries Historical Review 118 (4):545-66. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5944.