Jong, J.J. de. 2003. “Th. De Nijs, In Veilige Haven. Het Familieleven Van De Rotterdamse Gegoede Burgerij 1815-1890”. BMGN - Low Countries Historical Review 118 (2):249-51. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5856.