Jonker, J. 2002. “Joh. De Vries, Hooggebergte Der Ijdelheid. Bedrijfshistorische Herinneringen”. BMGN - Low Countries Historical Review 117 (3):371-72. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5717.