Borger, G.J. 2002. “J. Renes, Landschappen Van Maas En Peel. Een Toegepast Historisch-Geografisch Onderzoek in Het Streekplangebied Noord- En Midden-Limburg”. BMGN - Low Countries Historical Review 117 (1):77-78. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5611.