Rademaker, C.S.M. 2001. “Z. Von Martels, P.M.L. Steenbakkers, A.J. Vanderjagt, Limae Labor Et Mora. Opstellen Voor Fokke Akkerman Ter Gelegenheid Van Zijn Zeventigste Verjaardag”. BMGN - Low Countries Historical Review 116 (3):349-50. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5505.