Hempenius-van Dijk, B.S. 2001. “A.M.J.A. Berkvens, G.H.A. Venner, ’Om Daarmede Vrijelijk Te Doen Naer Wil Ende welgevallen’. Rechtshistorische Opstellen Aangeboden Aan Prof. Mr. A. Fl. Gehlen”. BMGN - Low Countries Historical Review 116 (2):204-5. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5451.