Lipschits, I. 1976. “Geschiedschrijving over De Nederlandse Politieke Partijen. Reactie En Aanvulling”. BMGN - Low Countries Historical Review 91 (3):455-88. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1954.