Bosscher, Ph.M. 2000. “D.J.A. Roodhuyzen-Van Breda Vrieseman, In Woelig Vaarwater. Marineofficieren in De Jaren 1779-1802”. BMGN - Low Countries Historical Review 115 (3):463-64. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5312.