Vermij, R.H. 2000. “M. Kool, Die Conste Vanden Getale. Een Studie over Nederlandstalige Rekenboeken Uit De Vijftiende En Zestiende Eeuw, Met Een Glossarium Van Rekenkundige Termen”. BMGN - Low Countries Historical Review 115 (3):441-42. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.5297.