Faber, S. 1998. “P. Koenders, Tussen Christelijk réveil En Seksuele Revolutie. Bestrijding Van Zedeloosheid in Nederland, Met Nadruk Op De Repressie Van Homoseksualiteit”. BMGN - Low Countries Historical Review 113 (4):589-90. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4860.