Vries, O. 1975. “K. Huisman, It Libben Fan Gerrit Roorda. Opskreaun Troch Kerst Huisman<Br/>Klaver, I., Herinneringen Van Een Friese Landarbeider. Enkele Opgetekende Zaken Uit Het Jongste Verleden Tot 1925”. BMGN - Low Countries Historical Review 90 (2):311-14. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1887.