Bornewasser, J.A. 1998. “T.H.M. Van Schaik, Aartsbisschop in Oorlogstijd. Een Portret Van Kardinaal De Jong (1885-1955)”. BMGN - Low Countries Historical Review 113 (2):263-64. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4709.