“J.L.P.B. Finaly, Doorbroken barrières. Architect F. W. Van Gendt (1831-1900) En De Negentiende-Eeuwse Stadsuitbreidingen”. 1998. BMGN - Low Countries Historical Review 113 (2): 250-51. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4701.