Cloet, M. 1975. “J. Roegiers, De Oprichting En De Beginjaren Van Het Bisschoppelijk Seminarie Te Gent (1569-1623)”. BMGN - Low Countries Historical Review 90 (2):296-97. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1880.