“M.J.E. Blauw, Van Friese Grond. Agrarische Eigendoms- En Gebruiksverhoudingen En De Ontwikkelingen in De Friese Landbouw in De Negentiende Eeuw”. 1998. BMGN - Low Countries Historical Review 113 (1): 109-10. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4644.