Weiler, A.G. 1975. “Waarde-Betrokkenheid En Waarde-Oordelen in De Geschiedwetenschap. Een Theoretische Standpuntbepaling in Het Debat Tussen Analytisch Positivisme, Marxisme, En Kritisch Neo-Marxisme”. BMGN - Low Countries Historical Review 90 (2):189-225. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1871.