Kossmann, F.J. 1996. “D. Schlüter, Met Den Koorde of Door Het Zwaard. Criminele Rechtspraak, Dood- En Lijfstraffen in Twente Vanaf De Middeleeuwen”. BMGN - Low Countries Historical Review 111 (1):85-86. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4180.