Herwaarden, J. van. 1995. “P. Trio, Volksreligie Als Spiegel Van Een Stedelijke Samenleving. De Broederschappen Te Gent in De Late Middeleeuwen”. BMGN - Low Countries Historical Review 110 (3):405-6. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4069.