“N.E. Algra, Zeventien Keuren En Vierentwintig Landrechten (Tweede Druk)”. 1995. BMGN - Low Countries Historical Review 110 (1): 82-83. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3952.