Haitsma Mulier, E.O.G. 1993. “H. Duits, Van Bartholomeusnacht Tot Bataafse Opstand. Studies over De Relatie Tussen Politiek En Toneel in Het Midden Van De Zeventiende Eeuw”. BMGN - Low Countries Historical Review 108 (1):78-79. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3623.