Berg, J.Th.J. van den. 1992. “A. Postma, Aan Deze Zijde Van Het Binnenhof. Gedenkboek Ter Gelegenheid Van Het 175-Jarig Bestaan Van De Eerste Kamer Der Staten-Generaal”. BMGN - Low Countries Historical Review 107 (2):346-47. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3536.