Gabriëls, A.J.C.M. 1990. “S.W. Verstegen, Gegoede Ingezetenen. Jonkers En geërfden Op De Veluwe Tijdens Het Ancien régime, Revolutie En Restauratie (1650-1830)”. BMGN - Low Countries Historical Review 105 (4):632-34. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3305.