Huizinga, J.J. 1990. “J.B.J. Koelman, Kosten Van Verzuiling. Een Studie over Het Lager Onderwijs”. BMGN - Low Countries Historical Review 105 (4):622-23. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3299.